\
BankID er en PKI-løsning utviklet av BankID Samarbeidet som er et samarbeid mellom Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen. Løsningen har støtte for både autentisering og signering.

Løsningen består av en sentral infrastruktur driftet av BBS og flere klientversjoner i forskjellige former.

Det finnes en «softlokal», en «nettsentrisk/banklagret» og en mobil versjon.

Softlokal-versjonen ble aldri rullet ut til kunder, og var basert på at sertifikatet skulle ligge ute på den enkelte brukers datamaskin.
Banklagret versjon er den som i dag er mest utbredt.
BankID på mobil er en versjon som er ferdig utviklet og tatt i bruk i Skandiabanken for kunder med Sim-kort fra Telenor (pr 2009)[1]
Løsningen er basert på kvalifiserte sertifikater selvdeklarert hos Post- og teletilsynet, på lik linje som BuyPass. [2]

BankID er en personlig elektronisk legitimasjon for å øke sikkerheten ved identifisering og signering på nett. Det er bankene i Norge som tilbyr denne tjenesten. I Sverige har de også en tjeneste som heter Bank-id, men denne må ikke forveksles med den norske da det ikke er den samme.