\
NetPower har over 15 år erfaring med integrasjon med administrative systemer. Vi integrerer vår eHandelsløsning med Mamut.

Mamut ASA er et norsk IT-selskap med virksomhet i 16 europeiske land. Daglig leder er Eilert Hanoa. Selskapet har pr. september 2009 460 ansatte.

Mamut en leverandør av administrative programvareløsninger og internettbaserte tjenester til små og mellomstore virksomheter. Selskapet utvikler integrerte løsninger (ERP) for økonomistyring, regnskap, salgsstøtte, kunde- og kontaktoppfølging (CRM), innkjøp, logistikk, lønn, personal, prosjektstyring, e-handel, domener, e-post, Web-hotell og privatøkonomi.