\
Dashboard Dokument er en ny løsning for produksjon, arkivering og gjennfinning av dokumenter. Løsningen benytter WebDAV (samme løsning som SharePoint) og gir deg kontroll på dine dokumenter.