\
eHåndbok er en modul til Dashboard  for strukturert og enkel publisering og vedlikehold av ulike typer styrende dokumentasjon, rutiner, prosedyrer, håndbøker og kvalitetsdokumenter. Informasjonen legges i bøker, kapitler og dokumenter og lagres i en database. Dette gir mulighet for å endre visningsmaler, fonter, størrelser etc. uten å måtte registrere informasjon på nytt. Modulen har innebygget versjonskontroll og avansert tilgangsstyring til informasjon.