\
Organisasjon er en basismodul i Dashboard 5. Her bygger og vedlikeholder du organisasjonen din. Organisasjonen kan bestå av et eller flere firma, som igjen kan bestå av en eller flere avdelinger med en eller flere ansatte. Administrasjon foregår fra en egen meny og tilgangen vil avhenge av hvilke rettigheter som er tildelt brukeren. Det er etablert ulike søkefunksjoner for å finne ønsket person.