\
Publisering er en basismodul til Dashboard 5 for publisering av nyheter og annen informasjon. Modulen benytter nyeste grensesnitt fra Microsoft Office. Dette sikrer at løsningen er svært brukervennlig og meget fleksibel. Publisering gir deg et effektivt verktøy for informasjonsformidling.