\
Administrasjon av sikkerhet- og tilgangsstyring i Dashboard 5 foretas via egne brukervennlige menyer og funksjoner. Løsningen gir avanserte muligheter for å styre hvilke roller som skal ha hvilke rettigheter i systemet.