\
Et intranett er et internt nettverk for en bedrift, der kun de ansatte i bedriften har tilgang. For å forstå begrepet intranett er det nyttig å se det i sammenheng med Internett og Ekstranett:

Internett er det verdensomspennende datanettverket, som brukes når vi surfer på websider, sender e-post og så videre.
Intranett er et nettverk bygget med samme teknologi, men som kun brukes av ansatte i en bedrift.
Ekstranett er når et intranett også åpnes opp til tredjeparter, slik som leverandører, kunder eller samarbeidspartnere.
En annen vanlig definisjon på et intranett er bedriftens interne webløsning, det vil si en webløsning som kun har bedriftens ansatte som brukere. På samme måte som nettverkene klassifiseres etter hvilke brukere de har, bruker man denne inndelingen også på webløsninger:

Internettløsninger er i prinsippet åpen og tilgjengelig for alle. En bedrift bruker en internettside for å kommunisere med allmenheten.
Intranettløsninger er vanligvis tilgangsbegrenset. En bedrift bruker et slik intranett for å kommunisere med sine ansatte, og samle interne tjenester på ett sted.
Ekstranettløsninger er også tilgangsbegrenset, og bedriften bruker dette til å kommunisere med tredjeparter, som kunder, leverandører eller samarbeidspartnere.