\
En nettside, også kalt hjemmeside eller webside, er et dokument eller en informasjonsressurs som egner seg for World Wide Web, kan aksesseres gjennom en nettleser og vises på en dataskjerm. De fleste nettsider inneholder tekst og datagrafikk, og består av hypertekst i form av tekst markert med et markeringsspråk (som HTML eller XHTML) som gjør det mulig å navigere fra og til andre sider eller mellom seksjoner. En enhetlig samling av nettsider kan utgjøre et nettsted.

Overføringen av data leses som oftest av ved bruk av en nettleser som henter filer på Internett. Nettlesere kan også hente filer fra lokale datanett eller brukerens egen datamaskin. Kommunikasjonen foregår vanligvis over hypertekstoverføringsprotokollen HTTP.

En nettside kan bestå av en fil med tekst som er lagret på webserverens filsystem (statiske nettsider), eller webserveren kan lage HTML/XHTML hver gang en nettleser ber om å få laste en nettside (dynamiske nettsider).

For å styre den grafiske presentasjonen (utseendet) på nettsider blir det ofte brukt stilark (CSS).