\
Samme sak kan publiseres på flere steder i løsningen.