\
La medlemmene dine få tilgang til sin medlemsinformasjon via web hvor de kan sjekke, endre og få oversikten over sitt medlemskap.

I dag ønsker mange å styre sin hverdag hjemme fra sin egen pc ved å få direkte tilgang til viktig medlemsinformasjon via web. Dette er en unik mulighet for å oppnå:

høyere tilfredshet blandt medlemmene
senke administrasjonskostnadene betraktelig
senke portokostnader
publisere nyheter og viktig informasjon for relevante medlemmer