\
NetPower DashBoard er en Web-basert applikasjon som samler og presenterer nøkkelinformasjon til kunder, selskapets ansatte og partnere. 

NetPower Dashboard er tilpasset bruk i store og små selskaper og fungerer både som bedriftens eksterne og interne informasjonssenter.

Et effektivt kommunikasjonsmedium
Dashboard benyttes som et effektivt kommunikasjonsmedium for organisasjonens Internett-, ekstranett- og intranettsider, enten alene eller i en kombinasjon av de tre. 

Tilgjengelighet satt i fokus
Dashboard er en solid løsning som vil gjøre informasjonen lett tilgjengelig for kunder, partnere og ansatte. I Dashboard er tilgjengelighet satt i fokus. Brukerne trenger kun en nettleser for å benytte løsningen.